Užitečné informace ke stažení

Zde naleznete zdarma ke stažení zajímavé a užitečné dokumenty, informace a vybranou legislativu.

Druhy a četnosti školení, které musí podle platné legislativy zaměstnavatel zajistit
Povinnosti OSVČ a mikrofirem – stručný přehled základních povinností BOZP
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Vyhláška č. 246/2001 Sb. – vyhláška o požární prevenci
Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví – Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Zajímavé informace naleznete také na www.bozpinfo.cz.

Comments are closed.