Školení BOZP a PO

Provádím školení zaměstnanců v českém nebo anglickém jazyce. Školení se provádí buď v prostorách dané společnosti nebo mohu zajistit školící místnost na Praze 5. V případě potřeby vlastním dataprojektor.

Jsem zastánce školení, ze kterého si zaměstnanci něco odnesou a ne si ho jen tzv. odsedí. Součástí jsou i praktické ukázky (např. hašení, přenášení raněného apod.).

Pokud je ve firmě alespoň jeden zaměstnanec, musí mu zaměstnavatel zajistit vstupní školení BOZP a PO, vyplývá to ze zákoníku práce.

Dále navazují periodická školení a různá profesní školení vyplývající z právních a dalších předpisů (pro představu např. svářeči, řidiči referenti, obsluha kotelen apod.). Pokud podnikáte v činnosti s požárním nebezpečím, týká se Vás také např. školení požárních preventistů nebo požárních hlídek. Vše se posuzuje a zajišťuje podle Vaší činnosti s ohledem na počet zaměstnanců. Spolupracuji také s certifikovanou osobou na poskytování první pomoci.

V případě, že zaměstnáváte cizí státní příslušníky, což je dnes velmi časté, musí být písemné dokumenty, zejména osnovy školení a obecné zásady bezpečného chování, zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Comments are closed.