Koordinátor BOZP na staveništi

Už několik let má velká část investorů povinnost přizvat na svou novostavbu nebo rekonstrukci osobu koordinátora BOZP na staveništi. Tato povinnost vyplývá ze zákona č.309/2006 Sb., kde najdete také přesné podmínky.

Práce koordinátora BOZP na staveništi spočívá ve vyhledávání možných rizik s důrazem na ochranu života a zdraví všech zúčastněných osob a na ochranu povinností a práv samotného investora. Koordinátor se účastní jak přípravy stavby, kdy komunikuje s projektantem i plánovanými dodavateli, tak potom při samotné výstavbě.

Investor má povinnost na velkou část staveb (např. práce ve výškách apod.) zpracovat plán BOZP. Tento dokument, který tzv. „žije se stavbou“, připravuje právě koordinátor BOZP na staveništi. Koordinátor navštěvuje stavbu v pravidelných intervalech, aby mohl reagovat na aktuální situaci.

Koordinátor BOZP na staveništi především chrání práva investora v oblasti BOZP. Proto je v zájmu každého investora najít si vlastního koordinátora bez vazby na generálního dodavatele, aby nedocházelo ke střetům zájmů.

 

Comments are closed.