Kontakt

Ing. Lenka Hradilová                         IČ: 87151588

Anzen s.r.o.                                        IČ: 24258164, DIČ: CZ24258164

odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ev.č. VUBP/215/PRE/2011.

  • odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle §11 zákona č. 133/1985 Sb., Z-OZO-18/2012
  • odborně způsobilá osoba pro činnost koordinátora BOZP na staveništi, ev.č. TUV/769/KOO/2012

Další vzdělání viz Certifikáty. 

Školení i vedení dokumentace je možné také v anglickém jazyce.

Sídlo a fakturační adresa:
Nová Kolonie 1451/3
15500 Praha 5 – Stodůlky

Kancelář a školící centrum:
Na Březince 6/930
15000 Praha 5 – Smíchov

Mobil: 603 924 145

E-mail: len.hradilova@seznam.cz

 

Vaše dotazy nebo komentáře jsou vítány.

*povinné políčko

Comments are closed.