Přestávky v práci vs. bezpečnostní přestávky

Zákoník práce rozeznává dva druhy přestávek v práci:

  1. přestávky v práci na jídlo a oddech (nezapočítávají se do pracovní doby, a proto se za ně neposkytuje mzda ani náhrada mzdy),
  2. bezpečnostní přestávky (podle § 89 zákoníku práce se do pracovní doby započítávají, a proto za ně přísluší mzda). V § 89 odst. 2 zákoníku práce je také uvedeno, že připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Bezpečnostní přestávky se vyskytují u spousty profesí a zaměstnání, záleží také na druhu profese.

Nejznámější jsou zřejmě bezpečnostní přestávky u řidičů. Ty se řídí několika předpisy, a to nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro referentská osobní vozidla nebo Nařízení Evropského parlamentu (EP)  a  Rady č. 561/2006 pro vozidla, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny, upravuje povinnost řidiče nepřekročit maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. Po této době musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 resp. 45 minut.

Jiné předpisy pak řeší bezpečnostní přestávky u činností, kde jsou zaměstnanci vystaveni nepříznivým vlivům na zdraví, jako je hluk, zátěž teplem nebo chladem, fyzická zátěž, práce s azbestem a další rizikové faktory pracovních podmínek, které jsou definovány v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se Bezpečnostní přestávka uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. Následné přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky.“

Obecně lze říci, že hlavním smyslem bezpečnostních přestávek je přerušením práce předcházet rizikům vyplývajícím z charakteru určité práce. Tyto přestávky jsou výkonem práce, započítávají se do pracovní doby a zaměstnanci za ně přísluší mzda.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář