Certifikáty a osvědčení

Certifikáty, osvědčení a další vzdělání

  • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ev.č. VUBP/592/PRE/2016
  • odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle §11 zákona č. 133/1985 Sb., Z-OZO-18/2012
  • auditor a manažer integrovaných systémů řízení (QMS, EMS, SMS)
  • a další

Comments are closed.