Poradenství v BOZP A PO

Každá firma nebo každý podnikatel (OSVČ) má povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO). Některé jsou společné pro všechny obory, jiné vyplývají ze specifických činností nebo požárního nebezpečí. Pokud chcete zjistit, jestli plníte alespoň ty všeobecné, naleznete jejich přehled na stránce užitečné informace.

Pokud byste potřebovali s jejich plněním pomoci, jako OSVČ a odborně způsobilá osoba poskytuji komplexní služby a poradenství v oblasti BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana). Jestliže se pouštíte do stavebního záměru, jednou z mých činností je také výkon koordinátora BOZP na staveništi podle požadavků platné legislativy. Zaměřuji se především na Prahu a střední Čechy, ale jsem schopna obsáhnout i celou ČR.

Nahlásila se Vám kontrola z Inspektorátu práce nebo Hygienické stanice a nejste si jisti, zda máte vše vedeno v pořádku? I v takovém případě mne můžete kontaktovat.

Obsahově je oblast BOZP a PO velmi rozsáhlá. Mám zkušenosti jak z kancelářských provozů, tak velkoskladů, staveb, přepravních společností až po těžký průmysl. Vše zajišťuji v českém nebo anglickém jazyce. V případě zájmu mne můžete kontaktovat.

Přehled hlavních činností:

  • Dokumentace v oblasti BOZP – nastavení a zpracování dokumentace v rozsahu povinném podle platné legislativy, případná revize nebo aktualizace stávající dokumentace
  • Školení BOZP a PO pro řadové i vedoucí pracovníky, více na samostatné straně.
  • Výkon funkce externího technika BOZP (bezpečností technik) a požárního technika na pracovištích Vaší společnosti. Každá firma nad 25 zaměstnanců musí mít pracovníka s odbornou způsobilostí nebo znalostmi z vlastních řad nebo zajištěného dodavatelsky.
  • Roční prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve smyslu odst. 5, § 108 Zákoníku práce, včetně provádění pravidelné kontrolní činnosti a preventivní požární prohlídky pracoviště ve smyslu z.č.133/1985 Sb.
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby, zpracování plánu BOZP a jeho aktualizace.
  • Příprava pro certifikaci nebo recertifikaci systému ISO 9001, ISO 14001, BOZP (OHSAS 18001), interní audity, aktualizace stávajících systémů
  • a další.

Comments are closed.